Voel u vrij om onze pers tools te gebruiken

Persmap

Download ons handige persmateriaal om iedereen te laten zien dat u betrokken bent bij de Tiny Living Alliance. Als u vragen heeft over hoe u de persmap kunt gebruiken, neem dan contact met ons op.

Gebruiksvoorwaarden persmateriaal
1. Het gebruik van persmateriaal voor welk doel dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de Tiny Living Alliance (aanvragen dienen te worden gemaild naar ).
2. Het is voor de gebruiker verboden persmateriaal te wijzigen.
3. Persmateriaal mag alleen worden gebruikt ter introductie van de Tiny Living Alliance en wanneer het hoofddoel van het gebruik gericht is op potentiële of bestaande klanten, partners of gasten.
4. Het is verboden om persmateriaal te gebruiken op souvenirs.
5. Het is verboden persmateriaal te gebruiken op een wijze en in een context die:
5.1 niet is gerelateerd aan de Tiny Living Alliance;
5.2 in strijd is met de Tiny Living Alliance of internationale wetgeving;
5.3 ongepast, kwaadaardig, amoreel, lasterlijk, racistisch, gewelddadig, aanstootgevend, intimiderend of anderszins in strijd met de openbare orde, de goede zeden of de goede smaak is;
5.4 schade toebrengt of kan toebrengen aan het concept en de integriteit van Tiny Living Alliance;
5.5 de Tiny Living Alliance en hun leden kleineert.

RICHTLIJN logo

Logo

Het logo van de Tiny Living Alliance mag alleen gebruikt worden als oranje (#D87A00) logo op een witte achtergrond of als wit (#FFFFFF) logo op een oranje (#D87A00) achtergrond. De minimale grootte van het logo is 200×80 pixels en mag alleen in volledige uitwerking worden gebruikt. Het logo moet worden gebruikt met de verhoudingen zoals hieronder aangegeven en mag proportioneel worden geschaald.

Klein: 200 x 80 (px)

Medium: 400 x 160 (px)

Groot: 400 x 321 (px)

Klein: 200 x 80 (px)

Medium: 400 x 160 (px)

Groot: 400 x 321 (px)

RICHTLIJN kleuren

Kleurenschema

Primair: #D87A00

Tiny Living Alliance colors color scheme blue green

Secundair: #2A5A63

RICHTLIJN SOCIAL MEDIA

Social media

social media phone facebook twitter linkedin

Facebook, LinkedIn and Twitter

social media phone instagram

Instagram feed

social media phone instagram pinterest

Instagram stories and Pinterest

Alle berichten bevatten een link naar de website van de Tiny Living Alliance: https://tinylivingalliance.com,
en hebben de volgende hashtags: #tinylivingalliance | #trustbadge | #checkbeforeselect.