Non-profit stichting

De stichting

De Stichting Tiny Living (in Engels Tiny Living Foundation) is opgericht in 2022. Met onze sociale projecten geven we een helpende hand aan iedereen die bewuster en duurzamer wil leven om ons milieu te helpen en te beschermen. De stichting geeft ook advies over zaken die te maken hebben met de Tiny Living Movement in de hele wereld. 

De Stichting Tiny Living is een non-profit organisatie die zich inzet voor het ondersteunen en helpen van particuliere en publieke Tiny House, sociale en milieu projecten. Wij ondersteunen Tiny House gemeenschappen, Tiny House bouwers, Tiny House dorpen en ook sociale organisaties, die staan voor een beter leven in de toekomst. De Stichting Tiny Living zet zich in voor klein wonen en milieu. Voor toekomstig wonen voor kinderen, jongeren en voor ouderen.

Een overzicht van een gedeelte van onze doelstellingen:

  • Steun sociale projecten, en toekomstig wonen voor jong en oud
  • De Tiny Living Beweging groter maken
  • Adviseer over kwesties met betrekking tot de Tiny Living Movement
  • Bescherm bouwers en hun klanten in de Tiny House-industrie
  • Deelnemen aan wereldwijde Tiny House normen

Voor meer details over de stichting wordt u doorverwezen naar de opzet van het beleidsplan.

Beleidsplan

Overzicht van het beleidsplan

In dit beleidsplan kunt u lezen hoe de doelstelling van de stichting zal worden verwezenlijkt. Daartoe wordt ingegaan op de activiteiten van de stichting, de wijze van fondsenwerving en het beheer van het kapitaal of de inkomsten. Ook gaan wij in op de goede doelen waarvoor de inkomsten worden besteed en de wijze waarop dit gebeurt.

Bestuursleden

Positie en namen

Jan Schuetze
1e Voorzitter en penningmeester

Miranda van Mensvoort
2e Voorzitter en secretaris

Paul Driessen
Algemeen bestuurslid

Aanvullende informatie

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan echter besluiten dat zij recht hebben op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.

Jaarverslagen

Aan het eind van elk jaar zullen wij hier onze activiteiten en het financieel jaarverslag publiceren.

Helpende hand

Projecten van de Stichting Tiny Living

Tiny Living Alliance

Het vormen van een netwerk en het beschermen van Tiny House bouwers en hun klanten in de Tiny House industrie

Tiny Living
Family

Het huisvesten en ondersteunen van mensen die in een duurzaam Tiny Houses (gaan) wonen

Tiny Living
Village

Gemeenschappen helpen en verbinden om een Tiny Living verblijf en ervaring te creƫren

Tiny Living Environment

Organisaties die ons milieu beschermen steunen en helpen

Hoe wij onszelf financieren

Iedereen kan helpen om de Stichting Tiny Living te steunen